top of page

Silný vítr

Chráníte sebe a svůj majetek

Být připraven  

 

 • Volné předměty zajistěte nebo uložte venku tak, aby nemohly být odfouknuty a nevytvářely nebezpečí.

 • Bezpečně zavřete a upevněte dveře a okna. 

 • Zaparkujte vozidla v garáži nebo v dostatečné vzdálenosti od stromů, budov, zdí a plotů.


Při silném větru

 • Zůstaňte co nejvíce doma – nechoďte ven opravovat škody během bouřky. 

 • Najděte úkryt ve velké, trvalé a uzavřené budově.

 • Při jízdě po exponovaných trasách, například přes mosty, zpomalte.

 • Najděte si alternativní, méně exponované trasy, pokud je to možné. 

 • Zvláštní pozornost věnujte bočnímu větru, pokud řídíte vozidlo s vysokými bočnicemi nebo pokud táhnete jiné vozidlo nebo kontejner. 

 • Nedotýkejte se elektrických nebo telefonních kabelů, které praskly nebo visí volně.
   

Fallen tree on building, showing roof damage (Adobe stock image)
bottom of page