top of page

Plánování kontinuity podnikání

Co je kontinuita podnikání?

Kontinuita podnikání (BC) zahrnuje plánování a přípravu, aby bylo zajištěno, že organizace může pokračovat v provozu v případě vážných incidentů nebo katastrof a je schopna se vrátit do provozního stavu v přiměřeně krátké době.

Věděl jsi?

 

20 % společností utrpí požár, povodeň, výpadek proudu, terorismus, hardwarovou nebo softwarovou katastrofu.

Z těch, kteří nemají plán kontinuity podnikání:

  • 80 % selže za něco málo přes rok

  • 43 % se ani znovu neotevře

  • 93 % lidí, kteří zaznamenají významnou ztrátu dat, ukončí činnost do pěti let.

  • 90 % podniků, které utrpí úplnou ztrátu kritického zařízení a nemají plány kontinuity podnikání  ukončí činnost do 2 let.

  • Společnost, která zažije výpadek počítače trvající déle než 10 dní, se nikdy finančně plně nevzpamatuje.

​​

Horní  Tipy

1

Posuďte riziko svého podnikání oproti organizačním rizikům

2

Vytvořte plán kontinuity podnikání

3

Otestujte svůj plán
bottom of page