top of page

Pomozte své komunitě

Zapojení se do psaní komunitního plánu a pomoc při jeho realizaci během povodní pomůže zachránit životy a minimalizovat škody a utrpení, které mohou povodně způsobit.

 

Komunitní povodňový plán stanoví:

  • Místa ve vaší komunitě ohrožená záplavami

  • Opatření, která mají být přijata před, během a po povodni

  • Kontaktní údaje dobrovolníků/povodňových strážců a kaskáda informací během povodní

  • Jaké jsou vaše místní spouštěče pro aktivaci vašeho plánu

  • Důležitá telefonní čísla

  • Dostupné zdroje

  • Ujednání s úřady

  • Zranitelní obyvatelé/nemovitosti.  

 

Je také důležité porozumět roli, kterou každá reagující organizace hraje během povodně, a tedy s kým musíte navázat kontakt před, během a po.

 

​ V rámci svého plánu si možná budete přát identifikovat určité dovednosti nebo vybavení, které mají obyvatelé a které může být užitečné pro vaši komunitu.

 

Nebo možná budete chtít určit skupinu dobrovolníků, kteří mohou pomoci při komunikaci mezi koordinátory povodňového plánu a místními obyvateli. Níže uvedený odkaz vede k šabloně dopisu, kterou lze upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám.  

Think about planning for other risks too

Communities are encouraged to consider completing community resilience plans to ensure you are considering other risks, as well as flooding, that could impact your community. Visit our community resilience pages to find out more and to access our community resilience templates. If you create a community resilience plan it can include a flood plan section.

Zdroje povodňového plánu

 

Vypracování povodňového plánu

Stáhněte si šablonu povodňového plánu komunity

Community flood plan from page showing text

Vypracujte svůj komunitní povodňový plán

Návod lze stáhnout

Testování vašeho povodňového plánu – scénář pobřežních záplav

Návod lze stáhnout

Testování vašeho povodňového plánu – scénář zaplavení řeky

Návod lze stáhnout

Front page of cover of Developing your community flood plan document
Front page cover of Testing your community flood plan coastal flooding
Front page cover of Testing your community flood plan -river flooding scenario
bottom of page