top of page

Zkontrolujte své povodňové riziko

V Kentu je 340 000 nemovitostí, které jsou ohroženy záplavami řek, pobřežních, podzemních nebo povrchových vod.

 

Patří mezi ně i ten váš?  Zkontrolujte rizikovost vaší nemovitosti  na www.gov.uk/check-flood-risk

Přihlaste se k bezplatné službě varování před povodněmi

 

Dostávejte předem varovné zprávy o záplavách telefonicky, textovou zprávou nebo e-mailem a dopřejte si čas na ochranu věcí, které si ceníte – svou rodinu, majetek, vzpomínky.

 

Můžete se také zaregistrovat, abyste dostávali varování pro více nemovitostí, např. váš domov a domov staršího příbuzného, nebo, pokud jste povodňovým správcem, části vaší komunity, za které jste odpovědní, ale nemusíte nutně žít sami.

Road closed and flood warning signage on a flooded street

Jedna ze šesti nemovitostí
je ohrožen povodněmi

Záplavová linie

0345 988 1188

 

Floodline je vyhrazená telefonní informační služba, na kterou můžete zavolat a získat nejnovější informace o vaší oblasti během povodní.

 

Můžete také zavolat na Floodline a zaregistrovat se pro varování před povodněmi.

bottom of page